Inleiding

Indien een opdrachtgever/cliënt/ klant van UCT Emmeloord het niet eens is met de wijze waarop hij/zij behandeld, of met de wijze waarom een beslissing tot stand is gekomen, kan hij/zij een klacht indienen. Voor het afhandelen van deze klachten is een klachten regelement opgesteld. Hieronder vindt u de tekst en uitleg van de procedure. De cliënt/klant/opdrachtgever kan ten alle tijden een exemplaar van het UCT Emmeloord klachten procedure opvragen. Het hieronder weergegeven klachtenprocedure is van toepassing op de dienstverlening van UCT Emmeloord.

1.Indienen van een klacht.
Uw uiting van ontevredenheid of klacht kunt u aan de coaches/eigenaren Stephan Jongstra of Manon Jager kenbaar maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (info@uctemmeloord.nl) Onze coaches/eigenaren zullen uw klacht aannemen en zorgdragen voor een correcte afhandeling.
2.Behandeling van uw klacht.
De eigenaar/coach die de klacht binnenkrijgt zal proberen de klacht direct op te lossen. Is dit niet mogelijk dan wordt vastgesteld op wie of wat de klacht betrekking heeft en wordt dit zo spoedig mogelijk afgehandeld. Hierover wordt u dan geïnformeerd. In dat geval zal er uiterlijk binnen een week contact met u worden opgenomen.
3.Contact met de klant.
Bij het sturen van de klacht geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken voor nader contact. Ook gaat u akkoord met het aanmaken van een dossier zodat uw klacht zorgvuldig afgehandeld kan worden. Bij mondeling opgeloste klachten wordt, indien gewenst, een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken verstuurd.
4.Registratie afhandeling klacht.
De eigenaar/coach registreert de voorgestelde oplossingsrichting, datum van afhandeling en sluit de klacht af.
5.Beroepsmogelijkheid.
Wanneer de klacht onverhoopt niet naar uw tevredenheid wordt opgelost is er een beroepsmogelijkheid. Uw bezwaar kan binnen 1 maand schriftelijk worden ingediend via info@uctemmeloord.nl