Gratis Proefles!

video's

Workouts

Ultimate Combi Training

Momenteel werken wij aan nieuwe website voor UCT. Mocht je vragen hebben of informatie missen op de huidige site neem dan contact met ons op via info@uctemmeloord.nl

UCT begint met het geloof in de sport. Wij hebben gezocht naar een programma dat het beste zal werken om sterker, sneller en fitter te worden.

Wij bieden een sportgelegenheid waar atleten van ieder niveau en ambitie kunnen trainen op een veilige en optimale manier. Tijdens onze trainingen zullen respect, inzet en plezier centraal staan.

De trainingen zijn gevarieerd en functioneel en in het algemeen dagelijks leven toepasbaar. Ze worden uitgevoerd op een hoge intensiteit maar iedereen traint op zijn eigen niveau. Tijdens de trainingen gaan we tillen, duwen, stoten, trekken, springen maar ook klimmen zoals we dat vroeger in de speeltuin deden. De trainingen zullen je helpen om lichamelijk beter in balans te komen en te blijven.

 

UCT KIDS

Per maand –  20 euro.
van 12 T/M 15 jaar.
DI 18:00/19:00

WO 19:00/20:00

DO 18:00/19:00

ZAT 10:30/11:30

Bij de UCT KIDS gaat het er met name om
dat de jongeren speelsgewijs leren omgaan met hun lichaam.
Het gamen en sociale media van tegenwoordig zorgen ervoor dat je lichaam stijf en onderontwikkeld raakt.
Deze workout zorgt voor een balans tussen kracht, conditie en lenigheid.
Het concept heeft zich ook al bewezen een groot voordeel te hebbenbij andere sporten
zoals voetbal, volleybal, basketbal, hockey, tennis, hardlopen
maar ook sporten waar wat meer balans vereist word zoals bijvoorbeeld wake-, skate-, snowboarden of skaten.
Kortom THE PLACE TO BE!

 

BEDRIJFSUITJE/TEAMBUILDING 

Met je collega’s na een goede team-challenge van ong. 1 uur een drankje doen aan onze grote stamtafel?

Of

Met UCT coaches een goed georganiseerde teambuilding/special mission in de buitenlucht bij NETL of Wellerwaard van 3 uren.

Wij bieden betaalbare, goed georganiseerde, op maat gemaakte bedrijfsuitjes/teambuildingen aan bij UCT.

Nieuwsgierig geworden? Mail of bel met ons voor een bedrijfsuitje/teambuilding om maat.

 

Agenda

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
 10:30  CHALLENGE  CHALLENGE   CHALLENGE + KIDS  OPEN GYM/ CHALLENGE
 11:30  CHALLENGE + COACHES  OPEN GYM
12:00 OPEN GYM OPEN GYM
13:00 OPEN GYM OPEN GYM
 14:00 OPEN GYM  OPEN GYM
 15:00  OPEN GYM  OPEN GYM
16:00 OPEN GYM CHALLENGE
17:00 CHALLENGE CHALLENGE CHALLENGE CHALLENGE CHALLENGE
18:00 CHALLENGE CHALLENGE +KIDS CHALLENGE CHALLENGE +KIDS CHALLENGE
19:00 CHALLENGE CHALLENGE CHALLENGE +KIDS CHALLENGE
20:00 CHALLENGE CHALLENGE CHALLENGE CHALLENGE

Coach

imgOverlay Stephan Jongstra

Stephan Jongstra

 

Stephan Jongstra is sinds juni 2013 coach bij UCT.
In zijn leven staan sporten en een gezonde leefstijl centraal.
Hij heeft 5 jaar gediend bij het korps mariniers,
en weet dus wat er gevraagd wordt om een bepaald doel te bereiken.
“Ik vind het gaaf om mensen te coachen naar een hoger level.”

 

MANON JAGER

 

Manon Jager is opgegroeid in friesland.
Ze heeft het CIOS afgerond en is begonnen met fysiotherapie.
Sinds augustus 2014 is Manon coach bij UCT.
“Ik ben super gedreven mensen te coachen naar hun doel.”

 

 

 

Proefles

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Kies uw datum (verplicht)

Kies uw tijdstip (verplicht)

Met uitzondering van de zondag is er elke dag op de openingstijden een proefles mogelijk.

UCT Emmeloord

Bouwerskamp 19
Emmeloord
8301 AE

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ultimate Combi Training

 

Definities
In deze algemene voorwaarden Ultimate Combi Training wordt verstaan onder:
Ultimate Combi Training: het bewegingsconcept dat aan het Lid en/of de Deelnemer wordt aangeboden alsmede de diverse activiteiten die onder de naam Ultimate Combi Training aangeboden worden.
Coach: degene die zorg draagt voor het beheer van Ultimate Combi Training.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Deelnemer: de natuurlijke persoon (m/v), welke als deelnemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan activiteiten van Ultimate Combi Training.

Aanmelding en toegang

 1. Voor het volgen van de groepstrainingen wordt een abonnement afgesloten of wordt een strippenkaart gekocht.
 2. Inschrijven voor een abonnement of het kopen van een strippenkaart verloopt via de WOD App.
 3. Het abonnement gaat in op de datum van inschrijving via de App.
 4. Een abonnement of strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Ultimate Combi Training te accepteren.
 6. Wijzigingen van inschrijvingen dienen middels de daarvoor bestemde optie in de WOD App aan Ultimate Combi Training te worden gemeld. Geef wijzigingen van te voren altijd door via info@uctemmeloord.nl.
 7. De geldigheidsduur van een strippenkaart is 12 maanden.

 

Openingstijden

 1. Ultimate Combi Training is gerechtigd zijn vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
  b. Ultimate Combi Training is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Ultimate Combi Training vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
  c. Ultimate Combi Training is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Lidmaatschap, termijn en betaling

 1. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Ultimate Combi Training wordt aangegaan voor de tijd die staat vermeld op bij het product. Het abonnement zonder einddatum loopt automatisch door tot wederopzegging. Opzeggen kan door 1 maand van te voren een mail te sturen naar info@uctemmeloord.nl. Voor het opzeggen wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd. Het maandelijkse lidmaatschap is per maand opzegbaar door een mail te sturen naar info@uctemmeloord.nl. Het Lid dient zijn lidmaatschap voor het einde van de maand op te zeggen. Het jaarlijkse lidmaatschap duurt een jaar en kan niet tussentijds worden opgezegd.
  b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
  c. Bij niet tijdige ontvangst door Ultimate Combi Training van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Ultimate Combi Training is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, dan wordt de toegang tot Ultimate Combi Training geweigerd. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 5.d hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.
  d. Ultimate Combi Training behoudt zich het recht voor de tarieven telkens 1 keer per jaar (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren.

 

Trainingen:

 1. Deelname aan een training is uitsluitend mogelijk indien de deelnemer het abonnementsgeld of de strippenkaart kosten volledig heeft voldaan.
 2. Inschrijven voor een training kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Het maximale aantal deelnemers aan een reguliere training is vastgesteld op 20 deelnemers. Ultimate Combi Training kan dit maximum zonder verdere aankondiging verhogen of verlagen.
 3. Inschrijven voor een training kan tot 5 minuten voor aanvang van de training. Hetzelfde geldt voor uitschrijvingen.

Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma en/of activiteiten, die deel uitmaken van Ultimate Combi Training, is geheel voor eigen risico van het Lid en/of de Deelnemer.
  b. Zowel Ultimate Combi Training als de Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid en/of de Deelnemer.
  c. Het Lid en/of de Deelnemer zal zowel Ultimate Combi Training als de Coach vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
  d. Zowel Ultimate Combi Training als de Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of de Deelnemer.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Ultimate Combi Training aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en/of de Deelnemer en Ultimate Combi Training zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Ultimate Combi Training is gevestigd.

 

Huisregels

De huisregels van UCT zijn:

 • Bij het betreden van de gym ga je akkoord met de huisregels van UCT;
 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;
 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
 • Dieren zijn niet toegestaan;
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van UCT;
 • Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten;
 • Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in de gym worden niet getolereerd en
 • Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie

UCT is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de UCT GYM.
UCT kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
UCT is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot  haar GYM (en aanverwante activiteiten) en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

FAQ

Betalen

Kan ik betalen in the gym?

Nee, alles gaat via automatische incasso’s. wij nemen geen contant geld aan.

Hoe werkt het met incasso’s?

Termijnbetaling is uitsluitend per maand vooruit via automatische incasso.

Waarom alleen automatische incasso?

Dit is zodat we voor onze leden de prijs bij UCT zo laag te kunnen houden.

Proefles

Om uw proefles aan te vragen kunt u het onderstaande formulier invullen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Kies uw datum (verplicht)

Kies uw tijdstip (verplicht)

Met uitzondering van de zondag is er elke dag op de openingstijden een proefles mogelijk.